CRM & ERP APPLICATIONS

TRAINING & COACHING

Với các chương trình đào tạo toàn diện và chuyên sâu, doanh nghiệp sẽ áp dụng thành công CRM & ERP vào quy trình kinh doanh và giúp người dùng sử dụng hệ thống một cách hiệu quả.

read more
DỊCH VỤ GOOGLE WORKSPACE (G-SUITE)

Google Workspace (trước đây là G Suite) là bộ công cụ tích hợp các chức năng ‘cộng tác’ (Docs, Sheets, Slides, Forms, và Site)

read more